Vítame Vás na stránkach

Dunamenti s.r.o.!

Protipožiarna ochrana stavieb bola vždy dôležitou súčasťou požiarnej ochrany. Inak tomu nie je ani v súčasnosti. Úlohou materiálov, protipožiarnych upchávok či komplexných kombinovaných protipožiarnych systémov, ktoré vyvíja a vyrába spoločnosť Dunamenti, je zabrániť šíreniu požiaru a tým získať tak dôležitý čas pre únik osôb, záchranu majetku a s tým súvisiace zníženie škôd na minimálnu možnú mieru.

Protipožiarne systémy

ochrany stavieb

o nás

DUNAMENTI s.r.o. je obchodnou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá distribúciou špeciálnych produktov používaných v oblasti pasívnej protipožiarnej ochrany. Už vyše desaťročie úspešne pôsobí na slovenskom trhu. Distribuuje protipožiarne produkty, ktoré sa vyrábajú v jej materskej spoločnosti a zároveň sa samotnou aplikáciou týchto protipožiarnych materiálov snaží uspokojiť čoraz vyššie a komplexnejšie nároky zákazníkov.

Najdôležitejšou úlohou protipožiarnych produktov je brániť šíreniu požiaru a tým prispievať k zvýšenej bezpečnosti stavieb. Protipožiarne látky a systémy Dunamenti sú vyvíjané a vyrábané jednak z tohto dôvodu, a jednak aj preto, aby obmedzili rýchlosť šírenia požiaru.

Pri vypuknutí požiaru sú v budovách najslabším článkom stavebné prestupy inštalácií, otvory medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi, rôzne uzávery a nosné konštrukcie. Ide hlavne o horizontálne a vertikálne prestupy rozvodov ako napríklad elektrické káblové zväzky a lávky, vzduchotechnika, kúrenie, chladenie, rozvody vody a kanalizácie a takisto aj oceľové a betónové nosné konštrukcie budov. Je preto veľmi dôležité venovať pozornosť najmä projektovej pripravenosti stavieb a následne navrhnúť a aplikáciou vhodných protipožiarnych systémov správne zrealizovať ochranu oceľových nosných konštrukcií či upchávok riadne preškolenou firmou.

Aktuality

PROMTO – prístavba skladovej haly, Vrbové - V spolupráci s našim dlhoročným obchodným partnerom firmou PROMTO sa nám naskytla príležitosť na realizáciu protipožiarnej ochrany na prístavbe skladovej haly vo … Pokračovať v čítaní "PROMTO – prístavba skladovej haly, Vrbové"
RELAX 2000 hala v Kolárove - Firma RELAX 2000 postavila nedávno v Kolárove novú halu, ktorá o.i. musela spĺňať aj  požiadavky z hľadiska protipožiarnej ochrany. Naša firma zabezpečila … Pokračovať v čítaní "RELAX 2000 hala v Kolárove"
Oznam - Spoločnosť Dunamenti s.r.o. ukončuje distribúciu produktu Polylack DC110 (protipožiarny náter na káble s horľavou izoláciou) vzhľadom na ukončenie jeho výroby … Pokračovať v čítaní "Oznam"
CRH, Rohožník - Naskytla sa nám ďalšia príležitosť na realizáciu protipožiarnej ochrany oceľovej konštrukcie, tentokrát vo firme, ktorá je výrobcom a dodávateľom stavebných … Pokračovať v čítaní "CRH, Rohožník"
Predajňa LIDL, Dunajská Streda - Boli sme oslovení v súvislosti so zabezpečením protipožiarnej ochrany na novovznikajúcej predajni v Dunajskej Strede. Pomocou nášho protipožiarneho náteru budeme … Pokračovať v čítaní "Predajňa LIDL, Dunajská Streda"

Zastúpenie Dunamenti s.r.o.

Adresa sídla a kancelárie

Obchodno-technické záležitosti

a odborné poradenstvo:

Administratíva

Všeobecné informácie

Dunamenti s.r.o.

Os. Reviczkého 1, 946 03 Kolárovo

Email: info@dunamenti.sk

Imrich Majoroš

konateľ

Os. Reviczkého 1, 946 03  Kolárovo

Mobil: +421 918 393 247

Email: majoros@dunamenti.sk

Ing. Zuzana Tomešová

referentka

Os. Reviczkého 1, 946 03  Kolárovo

Mobil: +421 917 617 941

Email: tomesova@dunamenti.sk

website by AKRIS agency